Juridisch Frans

Wat

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT, het vroegere Talencentrum) organiseert in samenwerking met de Faculteit Recht en Criminologie de cursus 'Juridisch Frans'.

De cursus speelt in op de specifieke behoeften van de studenten rechten die tijdens hun studie rechtstreeks geconfronteerd worden met teksten in het Frans. De cursus besteedt dan ook veel aandacht aan het verbeteren van de leesvaardigheid met betrekking tot wetteksten (la législation), arresten (la jurisprudence) en rechtsleer (la doctrine). Aan de hand van gevarieerde oefeningen met authentiek materiaal wordt de juridische woordenschat aangebracht en ingeoefend. De studenten leren eveneens het Frans actief gebruiken in verband met algemeen juridische onderwerpen (de staatshervorming, verkiezingen, enz.).

De selectie van de onderwerpen is gebeurd op basis van het curriculum van de bacheloropleiding rechten. De volgende onderwerpen komen aan bod: publiek recht, personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten, strafrecht en strafvordering, sociaal recht en Europees Gemeenschapsrecht.

Meer informatie

> website Juridisch Frans (Universitair Centrum voor Talenonderwijs)