Berekening studietoelage van de Vlaamse overheid

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de studietoelage van de Vlaamse overheid?

Dan kan je bij de Sociale Dienst een simulatie laten maken van je recht.
Deze aanvraag kan je indienen via Oasis in 'het studentenportaal van de Sociale Dienst'.

Oasis > algemeen > Sociale Dienst > Studentenportaal Sociale Dienst

Voor academiejaar 2023-2024 kan je de aanvraag voor een simulatie indienen vanaf 01/03/2023.

! LET OP:

De effectieve aanvraag van de studietoelage moet nog steeds via de gebruikelijke weg gebeuren bij de afdeling Studietoelagen.
De Sociale Dienst geeft enkel advies die geen bindende beslissing inhoudt en dit op basis van de door jou bezorgde gegevens.