Studiegeld Master-na-Bacheloropleiding en Educatieve Masteropleiding 2019-2020

EER-studenten en uitzonderingscategorieën voor Niet-EER-studenten

 

 • Diplomacontract en creditcontract

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag per studiepunt (uitgezonderd beurstariefstudent).

Niet-beursstudent

€ 242,80 + € 11,60 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 938,80

Bijna-beursstudent

€ 242,80 + € 4,20 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 494,80

Beurstariefstudent

€ 110,80 (ongeacht het aantal opgenomen studiepunten)

 • Examencontract

€ 110,80 + € 4,20 per studiepunt
+ € 200 voor UGent-account en toegang tot Minerva

 

 1. Onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De EER bevat alle EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein (landen van de EER)
 2. Was je reeds ingeschreven vóór AJ 2017-2018 dan betaal je het studiegeld zoals EER-studenten voor een herinschrijving in dezelfde opleiding. Deze verrekening van het studiegeld is geldig voor de maximale duur van je opleiding + 1 jaar.
  Ter info: een Bacheloropleiding en een Master-na-bachelor-opleiding worden als 2 verschillende opleidingen beschouwd
 3. Elektronische vreemdelingenkaart (vermeld onder Art. II.215 in de Codex Hoger Onderwijs)
 4. BTC bursaal
 5. VLIR-UOS bursaal - UGent document nodig bij inschrijving
 6. Student afkomstig uit een land vermeld in de eerste 2 kolommen van de lijst van een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland (2 laagste categorieën)
 7. Top-Up Grant student
 8. Interuniversitaire ManaBa-opleidingen:
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
   Research Master of Arts in Philosophy (UGent, UA and VUB - enrolment possible at each university)
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
   Master of Arts in Gender en Diversiteit (UGent, KU Leuven, UA and UHasselt - enrolment at UGent)
  • Faculteit Wetenschappen
   Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management (UGent, UA  and VUB - enrolment at VUB)
   Master of Science in Geology (UGent and KU Leuven - enrolment possible at each university)
  • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap (UGent, UA, KU Leuven en UHasselt - inschrijven aan UGent)
   Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie - inwendige aandoeningen (UGent, VUB, UA en KU Leuven - inschrijven aan UGent)
  • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
   Master of Science in het toerisme (UGent, KU Leuven, UHasselt and VUB - inschrijven aan KU Leuven)
   Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica (UGent and VUB - inschrijven mogelijk aan beide instellingen)
   European Master of Science in Photonics (UGent and VUB - enrolment possible at each university)
   Master of Science in Biomedical Engineering (UGent and VUB - enrolment possible at each university)
   Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (UGent and VUB - inschrijven mogelijk aan beide instellingen)
  • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
   Master of Science in Food Technology (UGent and KU Leuven - enrolment at KU Leuven)
   Master of Science in Physical Land Resources - Soil Science (UGent and VUB - enrolment at UGent)
   Master of Science in Physical Land Resources - Land Resources Engineering (UGent and VUB - enrolment a VUB)

Niet-EER-studenten

Het studiegeld bestaat uit het vast bedrag + het bedrag per studiepunt voor niet-beursstudenten uit een EER-land + verhoogd studiegeld bepaald door de faculteit

.

Overzicht per faculteit:

 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Voor 60 studiepunten: € 1826,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 14,80 per studiepunt)

 • Faculteit Recht en Criminologie

Voor 60 studiepunten: € 5624,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 78,10 per studiepunt)

 • Faculteit Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: € 1826,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 14,80 per studiepunt)

 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Voor 60 studiepunten: € 5624,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 78,10 per studiepunt)

 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Voor 60 studiepunten: € 5624,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 78,10 per studiepunt)

 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Voor 60 studiepunten: € 5624,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 78,10 per studiepunt)

 • Faculteit Diergeneeskunde

Voor 60 studiepunten: € 5624,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 78,10 per studiepunt)

 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: € 1826,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 14,80 per studiepunt)

 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Voor 60 studiepunten: € 5624,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 78,10 per studiepunt)

 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: € 3092,80 
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 35,90 per studiepunt)

 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: € 1826,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 14,80 per studiepunt))

 

Overzicht van de interfacultaire opleidingen:

Faculteit Wetenschappen ism Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur:

'Master of Science in Bioinformatics'
Voor 60 studiepunten: € 1826,80
Gewoon studiegeld (€ 242,80 vast bedrag + € 11,60 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (€ 14,80 per studiepunt)

 

International Joint Master Degrees

Voor meer info: International Joint Master Degrees

Contact

studiegeld@ugent.be