Collegio dei Fiamminghi

Het Collegio dei Fiamminghi stelt jaarlijks 2 studiebeurzen ter beschikking voor studie of onderzoek in Bologna. Uiteraard wordt rekening gehouden met de verdere evolutie van de situatie en maatregelen m.b.t Covid-19. Het Collegio behoudt zich om die reden het recht voor om uiteindelijk slechts één beursstudent toe te laten en zal in dat geval zelf beslissen aan welke kandidaat de voorkeur wordt gegeven.

De beurs bedraagt 7000 euro en omvat gratis accommodatie (gedurende 8 maanden) in een historisch pand in het centrum van Bologna.

Voorwaarden

  • je behaalt in principe dit academiejaar je masterdiploma aan de UGent of je hebt dit reeds behaald, met goede studieresultaten
  • je hebt een goed gemotiveerd, uitgewerkt voorstel voor een studie- of onderzoeksplan dat je in Bologna wil realiseren.
  • je hebt een goede kennis van het Italiaans

Aanvraagprocedure

Selectie gebeurt op basis van volgende stukken

  • grondig uitgewerkt studie- of onderzoeksplan (doorslaggevend element!)
  • transcript of records
  • motivering
  • curriculum vitae
  • bewijs van kennis van het Italiaans
  • andere relevante stukken als aanbevelings- of uitnodigingsbrieven en dergelijke meer; kandidaten die onderzoek willen doen voegen een uitnodiging van de Universiteit Bologna toe.

Tijdspad

De deadline voor indiening van kandidaturen valt begin juni. De exacte datum wordt binnenkort gecommuniceerd.
Kandidaten sturen hun aanvraagdossier (incl. de bovenvermelde stukken) gericht aan het afdelingshoofd Afd. Internationalisering, naar BuitenlandNaStudies@UGent.be.

Verloop van de selectie

Elke Vlaamse universiteit mag twee kandidaten voordragen. Uit de Vlaamse kandidaten worden binnen de VLIR vervolgens twee finale beurswinnaars geselecteerd.

De laatste jaren behaalde een UGent-kandidaat telkens een beurs. De kandidaten worden rond half juli verwittigd over een eventuele beurs.

Let op, deze beurs kan niet gecombineerd worden met een andere beurs.

Meer info

Studiebeurzen Collegio Dei Fiamminghi

http://www.collegiodeifiamminghi.it

Contact

Laïla Boulyou
BuitenlandNaStudies@UGent.be
Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Internationalisering