Bijlagen

  • Een bijlage is in principe geen deel van je eindwerk. Je kunt er dus niet van uitgaan dat de lezers die bijlagen ook effectief gaan lezen. Wat cruciale informatie is voor de gedachtegang van je tekst, komt in de paper zelf. Voer je een enquête uit, dan kun je in de bijlagen bijvoorbeeld de mail toevoegen waarmee je respondenten zocht, de volledige vragenlijst, de antwoordformulieren, enz.
  • Je bijlagen kun je aan je paper toevoegen of je kunt er een aparte bundel van maken. In beide gevallen voeg je een inhoudstafel toe waarin de bijlagen worden genummerd en een titel krijgen. Als je in je kerntekst naar je bijlagen verwijst, dan gebruik je die nummering.