GISMO Contract Portaal, de aangewezen tool om contracten op te stellen en juridisch advies in te winnen

(07-02-2022) GISMO Contract Portaal is een makkelijke online tool om de aanmelding van contracten en juridische adviezen bij UGent TechTransfer te vereenvoudigen en te versnellen.

Wil je een nieuwe aanvraag indienen om een onderzoeksovereenkomst met een bedrijf of een andere onderzoeksinstelling op te maken of na te kijken? Een overeenkomst laten opmaken of controleren om intellectuele eigendomsrechten van de UGent te valoriseren? Of wil je juridisch advies inwinnen rond je intellectuele eigendomsrechten? Dat kan snel en makkelijk via het GISMO Contract Portaal

Zo is er een lijst met vaak voorkomende tegenpartijen opgenomen, je houdt makkelijk zicht op de aanmeldingen die je in het verleden deed of waaraan je als budgethouder of als contactpersoon bent verbonden en je krijgt een overzicht van alle informatie die de jurist nodig heeft om je aanvraag op te volgen. 

UGent TechTransfer vormt samen met de IOF business development centers de link tussen de academische en de industriële wereld. Je kunt er als onderzoeker terecht voor het opstellen en nakijken van contracten rond onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Maar ook met vragen rond de bescherming en/of de exploitatie van knowhow en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit UGent-onderzoek kun je hier aankloppen.

Het GISMO Contract Portaal is verplicht voor alle aanmeldingen van contracten en juridische adviezen bij UGent TechTransfer.

  • Een volledig overzicht van de contracten en juridische adviezen die UGent TechTransfer behandelt, vind je hier: Juridische ondersteuning — TechTransfer (ugent.be)
  • Voor alle vragen of opmerkingen omtrent het GISMO Contract Portaal kun je contact opnemen met contracten@ugent.be.
  • Contacteer techtransfer@ugent.be voor bredere vragen rond of begeleiding bij de valorisatie van je onderzoek.