Saving bumblebees

Uitnodiging 

Dat insecten noodzakelijk zijn voor het welslagen van de moestuin, de boomgaard en de landbouw, dat weten we allemaal: zonder bijen en hommels geen wilde bloemen, geen frambozen, geen tomaten! Maar om nu te zeggen dat we echt liefhebber zijn van deze beestjes?  Dave Goulson is dat wel! Gefascineerd door het gedrag van insecten en hun belang voor het ecosysteem heeft hij zich gespecialiseerd in hun handel en wandel. Wat zorgen baart is dat de  hommelpopulatie de laatste jaren steeds kleiner wordt,  er zijn zelfs al enkele soorten uitgestorven.

Op maandag 29 januari 2018, om 19u30, brengt Dave Goulson een aanstekelijke lezing over ‘de redding van de hommels’. In deze lezing worden de mechanismen blootgelegd die het verdwijnen van de hommels verklaren en wordt de belangrijke rol van insecticiden in dit verhaal toegelicht. Er worden tips gegeven over de vele dingen die we zelf kunnen doen om hommels te helpen. En wie weet: als we vandaag de hommels en de bijen redden, redden we misschien wel de toekomst van de wereld.    

De lezing gaat door op Campus Aula, Voldersstraat Gent, om 19u30 en gebeurt in het Engels. De toegang is vrij, maar om organisatorische redenen vragen we om voor 23/01 uw aanwezigheid te registreren via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/bumblebee . Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen en wordt een drankje aangeboden.

Prof. Dave Goulson, ook gekend als de "Bumblebee professor", is een Brits bioloog die onderzoek doet naar de ecologie en de instandhouding van hommels. Hij is verbonden aan de University of Sussex en stichtte de ‘Bumblebee Conservation Trust’, een organisatie die van de bescherming van hommels en hun natuurlijke habitat in Groot-Brittannië een strijdpunt maakt. Binnen deze missie wil hij het grote publiek bewust maken van het belang van hommels en insecten en hun voortbestaan. In Vlaanderen is hij o.a. bekend door zijn boeken " Geroezemoes in het gras" en "De vlucht van de hommel".

Prof. Dave Goulson on Saving Bumblebees

Bumblebees are amongst the most important of wild pollinators; many wildflowers would not set seed without them, and they are the main pollinators of crops such as tomatoes, blueberries and raspberries. Concerningly, many bumblebees are in decline, with 3 species now extinct in the UK and the first global extinction recently occurring in USA. Dave Goulson will discuss the drivers of these declines, including the impacts of pesticides. He will highlight the many things we can all do to halt and reverse them to ensure a future for these endearing and vitally important insects. Perhaps, if we save a bee today, we can save the world tomorrow.

Bio 

Professor Dave Goulson studies bumblebees at Sussex University. He has published more than 270 scientific articles on the ecology and conservation of bumblebees and other insects. He is the author of Bumblebees; Their Behaviour, Ecology and Conservation, published in 2010 by Oxford University Press, and of the Sunday Times bestseller A Sting in the Tale, a popular science book about bumble bees, published in 2013 by Jonathan Cape, and now translated into fourteen languages. This was followed by A Buzz in the Meadow in 2014 and Bee Quest in 2017. Goulson founded the Bumblebee Conservation Trust in 2006, a charity which has grown to 10,000 members. He was the Biotechnology and Biological Sciences Research Council’s Social Innovator of the Year in 2010, was given the Zoological Society of London’s Marsh Award for Conservation Biology in 2013, was elected a Fellow of the Royal Society of Edinburgh in 2013, and given the British Ecological Society Public Engagement Award in 2014.