Aankoop van elektronische stemsystemen

Project: Studentenaantallen worden steeds groter en de aandacht vasthouden tijdens een hoorcollege lijkt steeds moeilijker. Vaak vragen lesgevers zich af hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de student tijdens de onderwijsactiviteit actief bezig is met de leerstof. Het elektronisch stemmen blijkt een efficiënte manier te zijn om de lessen wat interactiever te maken.

Met behulp van een elektronisch stemsysteem nemen studenten, op een anonieme manier, actief deel aan het lesgebeuren. Het systeem werkt drempelverlagend en bovendien worden de leerlingen niet alleen uitgedaagd, maar ze moeten zich ook actief inzetten. Leerlingen begrijpen de leerstof sneller, werken inzichtelijker en de leerlingen worden bewust bij het leerproces betrokken.

Draadloze stemboxen worden gebruikt om onmiddellijk anoniem of gepersonaliseerd een stem uit te brengen. Een ontvanger wordt met de PC verbonden zodat de stemmen in real time te zien zijn op groot scherm. Het systeem is eenvoudig in gebruik: in powerpoint wordt de presentatie aangemaakt met de vragen. De stemmen worden onmiddellijk verwerkt en als grafieken opgenomen in de presentatie. Doordat het systeem mobiel is, kan het gebruikt worden voor de ganse faculteit. Dit project kadert in een centraal onderwijsinnovatieproject rond “Activerend werken met grote groepen”.

Promotor: Prof. Peter Dawyndt

Bent u docent aan de faculteit Wetenschappen en wenst u deze stembakjes te ontlenen ?
Dan neemt u contact op met Sandra of Pieter