Projectoproep onderwijsinnovatieprojecten 2015

Indien u erover denkt een onderwijsinnovatieproject in te dienen voor 2015, kan u ons steeds contacteren voor meer informatie. Deadline voor indienen is vrijdag 26 september 2014. U kan als docent uiteraard een eigen idee uitwerken of u kan instappen in één van de projecten van de Cel Onderwijsinnovatie:

  • Project 1: Blended learning
    Sinds 2013 maakt blended learning deel uit van het strategisch plan UGent. Onze faculteit trekt mee aan de kar en zet dit jaar verder volop in op blended learning. De docent doet minder aan louter kennisoverdracht tijdens de contacturen maar speelt in op specifieke vragen. De voorbereiding wordt ondersteund door weblectures en/of online opdrachten (Curios/leerpad in Minerva). Het hoorcollege wordt hierdoor een stuk interactiever en de student wordt uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen in zijn leerproces. Voor het opnemen van weblectures (door ons of door uzelf thuis achter uw PC) en het opstellen van vragenreeksen in Curios kunt u beroep doen op de Cel Onderwijsinnovatie. Bekijk hier hoe weblectures ingezet worden aan de faculteit Wetenschappen
  • Project 2: Tablets
    In 2013 startte de faculteit Wetenschappen een aantal proeftuinen met tablet-pc's. Wegens stijgend succes wordt er nu een nieuw onderwijsinnovatieproject ingediend rond tablet-pc’s. Indien u geïnteresseerd bent in dit project, kan u alvast een kijkje nemen in de inspiratiegids voor tablet-pc's, waar een aantal mogelijkheden met tablets werden gbundeld.
  • Project 3: Interdisciplinair onderzoek (winnaar studentenwedstrijd 2014)
    Via dit onderwijsvernieuwingsproject worden incentives geboden om onderwerpen op te stellen waarbij studenten in contact komen met verschillende onderzoeksgroepen tijdens hun bachelor- of masterproef.

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van deze projecten, stuurt u vóór vrijdag 26 september 2014 een mailtje naar Pieter.DeClercq@UGent.be of Sandra.Vangestel@UGent.be.